Jacek Bartosiak jest autorem żarliwym i czuje się to od pierwszej strony jego najnowszej książki „Najlepsze miejsce na świecie”, wydanej przez Wydawnictwo Literackie. Mimo starań autora, nie jest to książka łatwa do czytania dla osób nie mających pojęcia o geopolityce i wielkich strategiach, o wojnie na Ukrainie i kondycji polskiego wojska a także o niezbędnych do przeprowadzenia reformach, w tym o „Armii Nowego Wzoru”. Jednak każdy powinien tę książkę przeczytać, aby podnieść poziom dyskusji o bezpieczeństwie i rozwoju naszego kraju, świadomie dokonywać codziennych wyborów i rzetelnie wykonywać swoje obowiązki. Jest to bowiem książka o Polsce, będącej obecnie w centrum walki Rosji o zachowanie pozycji mocarstwa, rywalizacji USA z Chinami i rozgrywek krajów Europy Zachodniej, realizujących własne cele. Od nas wszystkich zależy jakie będzie miejsce Polski w tych rozgrywkach.

Na początku autor wprowadza czytelnika w genezę książki. Szczegółowo opisuje „gorący okres” pomiędzy prezentacją, opracowanej przez zespół Strategy and Future, propozycji reformy polskiego wojska, zatytułowanej „Armia Nowego Wzoru” a wydaniem niniejszej publikacji. Nowego znaczenia tym pracom nadaje napaść Rosji na Ukrainę i stosunek największych mocarstw światowych do toczącego się konfliktu.

W kolejnym rozdziale Jacek Bartosiak, prawnik, doktor nauk społecznych i publicysta zajmujący się geopolityką, stara się w przystępny sposób przybliżyć czytelnikowi konflikt o panowanie nad światem, ilustrując najważniejsze zjawiska przykładami odwołującymi się zarówno do historii jak i do czasów współczesnych. Pokazuje także pozycję Polski na świecie i jej jedyną słuszną wielką strategię geopolityczną, której zasady są niezmienne od ponad pięciuset lat.

Wiele miejsca w książce poświęcone jest wojnie na Ukrainie i możliwym sytuacjom rozwoju wydarzeń (zarówno tych przeszłych jak i nadchodzących). Autor snuje scenariusze dla Polski oraz proponuje adekwatne działania polityczne, gospodarcze, społeczne i militarne, jakie powinny być podjęte przez rządzących naszym krajem. Nie mogło zabraknąć także refleksji o jakości polskiej klasy politycznej i koniecznej zmianie jej sposobu myślenia, próżno jednak szukać sensacji – nazwisk brak, konkretne osoby ukryte są pod literami greckiego alfabetu. Książka kończy się wnioskami jak przygotować się do ewentualnej wojny, w tym eskalacji nuklearnej, i jak najlepiej wygrać przyszłość.

Przyznaję, książkę czytałam powoli, robiąc przerwy i wracając często do poprzednich rozdziałów ale zdecydowanie ją polecam bo dotyczy przecież najlepszego miejsca na świecie, miejsca gdzie żyję ja, moje dzieci i wnuki – czyli Polski.

Recenzję przygotowała Katarzyna Michnikowska

Jacek Bartosiak: „Najlepsze miejsce na świecie. Gdzie Wschód zderza się z Zachodem”, 2023, Wydawnictwo Literackie, ISBN 978-83-08-08071-9.